Resum feng shui segons nº kua
El Nº kua és un número que depèn de la data de naixement y el sexe de les persones , es basa en el quadrat Lo Shu que va definir l'emperador Fu Hsi sobre la closca d'una tortuga , aquest quadrat te 9 caselles en les quals hi han posats els números de 1 a 9, situant el 5 al centre, tenint la propietat de que la suma de 3 números en qualsevol direcció dona 15
El càlcul del Nº kua és fa:
1 Sumar els 2 dígits últims de l’any de naixement (com anem amb calendari xines si la data és anterior al 4 de febrer s’ha de restar 1 a l’any) fins que doni un sol dígit.
2 Si s’ha nascut l’any 2000 en cas de ser home el seu Nº kua és el 9 en cas de dona 6 Si s’ha nascut de 1900 a 1999 en el cas dels homes el Nº kua serà 10-digit calculat, en cas de dones dígit calculat+5. Si s’ha nascut de 2001 a 2999 en el cas dels homes el Nº kua serà 9-digit calculat, en cas de dones dígit calculat+6.
3 La operació anterior s’ha de reduir a 1 dígit sumant si es necessari , si el Nº kua dona 5 en el cas dels homes serà 2 i en dones 8.
Exemples :
Home nascut el 26/6/1958 => 5+8= 13 => 1+3=4 => 10-4 =6 , Nº kua = 6
Dona nascuda el 7/4/1961 => 6+1=7 => 7+5= 12 => 1+2=3 , Nº kua = 3
Data de naixement : Sexe :
Animal horoscop xines
Trigrama (Pa kua) del I Ching
Element de la natura
Nº Kua afins
Punt Cardinal
Estació
Color
Caracteristica
Familia
Grup
Forma
Punts cardinals a potenciar
Fu Wei. La armonia
Sheng Chi. Prosperitat
Nien Yen. Longevitat. Benestar
Tien yi(Doctor celestial). Salut
Punts cardinals a evitar
Chueh ming. (Perdua total)
Lui Sha.(6 assessins). Desarmonia
Ho Hai.(Mala sort). Accidens
Wu kwei (5 fantasmes). Aflixió

28/12/21 13:18
Aceptar Cerrar página