Tui Shou (Mans empenyents)

Tui Shou 1 oficial Video
Tui Shou 2 oficial Video
Tui Shou 3 oficial Video
Tui Shou 4 oficial Video
Colecció inici al Tui Shou Video
Video Montse i Joan pràctica Video

Primera part
Posició Direcció Moviment Vegades Nom
1 Encarar punys per definir distancia entre Yang i Yin 1 Inici
2 Saludar 1
3 Yang obre cama dreta Yin esquerra 1
4 Regular respiració 1
5 Posició arbre esquerra 1
6 Fer Yang i Yin Bolla dreta 1
7 Mans dretes altes en contacte canell costat dit petit 1
Mans esquerres al colze dret del contrari
8 Yin empeny a Yang amb anta braç dret , ma esquerra a colze de Yang 3 Colze
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yin treu amb la ma esquerra ma esquerra Yang
Yang empeny a Yin amb anta braç dret , ma esquerra a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang treu amb la ma esquerra ma esquerra Yin
9 Yang empeny a Yin amb anta braç esquerre , ma dreta a colze de Yin 3
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang treu amb la ma dreta ma dreta Yin
Yin empeny a Yang amb anta braç esquerre , ma dreta a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yin treu amb la ma dreta ma dreta Yang
10 Mans dretes altes en contacte canell costat dit petit 1
Mans esquerres al costat esquerre palmell mirat al terra
11 Yang va a tocar espatlla esquerra de Yin 3 Horitzontal
Yin gira cintura a dreta desviant la ma del Yang
12 Yin va a tocar l'espatlla esquerra de Yang 3
Yang gira cintura a dreta desviant la ma del Yin
13 N Yang baixa ma dreta del Yin i aixeca punta peu dret 1  
Yang avança cama esquerra Yin retrocedeix cama dreta
Mans esquerres altes en contacte canell costat dit petit
Mans dretes al costat dret palmell mirat al terra
14 Yang va a punxar els ulls del Yin amb la ma esquerra palma vertical 3 Vertical
Yin baixa la ma del Yang amb el palmell vertical
15 N Yang baixa ma esquerra del Yin i aixeca punta peu esquerre 1  
Yang avança cama dreta Yin retrocedeix cama esquerra
Mans dretes altes en contacte canell costat dit petit
Mans esquerres al costat esquerre palmell mirat al terra
16   Yang va a punxar els ulls del Yin amb la ma dreta palma horitzontal palmell mirant a terra 3 Infinit
Yin baixa la ma del Yang amb el palmell horitzontal palmell cap amunt
Yin va a punxar els ulls del Yang amb la ma dreta palma horitzontal palmell mirant a terra
Yang baixa la ma del Yin amb el palmell horitzontal palmell cap amunt
17 Yang i Yin posen ma esquerra al colze de l'altre 1
18   Yin va a tocar l'espatlla esquerra de Yang 3 Horitzontal
colze
Yang gira cintura a dreta desviant la ma del Yin
Yang va a tocar espatlla esquerra de Yin
Yin gira cintura a dreta desviant la ma del Yang
19 S Yin baixa ma dreta del Yang i aixeca punta peu dret 1  
Yin avança cama esquerra Yang retrocedeix cama dreta
Mans esquerres altes en contacte canell costat dit petit
Mans dretes al colze de l'altre
20 Yin va a punxar els ulls del Yang amb la ma esquerra palmell vertical 3 Vertical
Colze
Yang baixa la ma del Yin amb el palmell vertical
21 S Yin baixa ma esquerra del Yang i aixeca punta peu esquerre 1  
Yin avança cama dreta Yang retrocedeix cama esquerra
Mans dretes altes en contacte canell costat dit petit
Mans esquerres al colze de l'altre
22   Yin va a punxar els ulls del Yang amb la ma dreta palma horitzontal palmell mirant a terra 3 Infinit
Colze
Yang baixa la ma del Yin amb el palmell horitzontal palmell cap amunt
Yang va a punxar els ulls del Yin amb la ma dreta palma horitzontal palmell mirant a terra
Yang baixa la ma del Yin amb el palmell horitzontal palmell cap amunt
Segona part
Posició Direcció Moviment Vegades Nom
23 Yin mans baixes dintre de mans Yang 1
Yin i Yang cama dreta davant
24 S Yin separa mans Yang i les torna a tancar fent un cercle 1 Obrir
Yang
Yin avança cama esquerra Yang retrocedeix cama dreta
25 Yin separa mans Yang i les torna a tancar fent un cercle 1
Yin avança cama dreta Yang retrocedeix cama esquerra
26 Yin separa mans Yang i les torna a tancar fent un cercle 1
Yin avança cama esquerra Yang retrocedeix cama dreta
27 N Yang cop de ma dreta a cara esquerra Yin , aquest desvia cap a baix amb cercle interior ma esquerra 1 Cop Cara
Yin
Yang avança cama dreta Yin retrocedeix cama esquerra
28 Yang cop de ma esquerra a cara dreta Yin , aquest desvia cap a baix amb cercle interior ma dreta 1
Yang avança cama esquerra Yin retrocedeix cama dreta
29 Yang cop de ma dreta a cara esquerra Yin , aquest desvia cap a baix amb cercle interior ma esquerra 1
Yang avança cama dreta Yin retrocedeix cama esquerra
30 Ma esquerra Yang amb contacte ma dreta Yin alta oberta per canell costat dit petit 1
Ma dreta Yang amb contacte ma esquerra Yin baixa oberta per canell costat dit petit
31 N Yang i Yin aixequen cama dreta 90º; 1 Retorçar braç
Yin
Yang posa la cama dreta a l'esquerra de la cama dreta del Yin
32 E Yang puja la ma dreta a buscar la ma dreta del Yin , les esquerres queden palmell cap a baix al costat 1
Yang i Yin giren 90º horari quedant peus junts i mans dretes altes amb canells junts alts
33   Yang i Yin aixequen cama dreta 90º 1
34 E Yang baixa ma dreta del Yin fent un cercle fins al darrere 1
Yang posa la cama dreta darrere del Yin estirant-li la ma dreta cap enrere
Yin posa la cama dreta darrere del Yang i empeny l'espatlla dreta del Yang amb la ma esquerra
Yang i Yin recullen cama dreta quedant en la posiciópeus junts camnells drets alts junts
35 Yin i Yang obren la cama dreta lateral 1
Yin i Yang ajunten canells esquerres alts , mans dretes altes
36 E Yang baixa ma dreta del Yin fent un cercle fins al darrere 1 Retorçar braç
Yang
Yang posa la cama dreta darrere del Yin estirant-li la ma dreta cap enrere
Yin posa la cama dreta darrere del Yang i empeny l'espatlla dreta del Yang amb la ma esquerra
Yang i Yin recullen cama dreta quedant en la posiciópeus junts camnells drets alts junts
37   Yin i Yang aixequen cama esquerra 90º 1
38 W Yin baixa ma esquerra del Yang fent un cercle fins al darrere 1
Yin posa la cama esquerra darrere del Yang estirant-li la ma dreta cap enrere
Yang posa la cama esquerra darrere del Yin i empeny l'espatlla dreta del Yin amb la ma dreta
Yang segueix empenyent espatlla dreta Yin fins girar 90º
39 Yin i Yang Avancen cama esquerra , mans esquerres altes tocant canells , dretes a colze de l'altre 1
40 1 Yang empeny a Yin amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yin 1 Colze Yang
estàtic
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang treu amb la ma dreta la ma dreta Yin
Yin empeny a Yang amb anta braç dret , ma esquerra a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yin treu amb la ma esquerra la ma esquerra Yang
2 Yang empeny a Yin amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang treu amb la ma esquerra la ma esquerra Yin
3 Yang empeny a Yin amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yin
41 Yang aixeca cama esquerra 90º , Yin aixeca cama dreta 90º 1
42 E Yang treu amb la ma dreta la ma dreta Yin 1 Colze Yang
avança 1
Yin empeny a Yang amb anta braç dret , ma esquerra a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yang posa cama dreta avant
Yin posa cama esquerra darrere
43 E Yin treu amb la ma esquerra ma esquerra Yang 1 Colze Yang
avança 2
Yang empeny a Yin amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang avança cama esquerra , Yin retrocedeix cama dreta
44 E Yang treu amb la ma dreta ma dreta Yin 1 Colze Yang
avança 3
Yin empeny a Yang amb anta braç dret, ma esquerra a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
45 W Yin avança cama esquerra al costat extern cama esquerra Yang 1 Colze Yang
Retrocedeix 1
Yin treu amb la ma esquerra ma esquerra Yang
Yang empeny a Yin amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
46 W Yang treu amb la ma dreta ma dreta Yin 1 Colze Yang
Retrocedeix 2
Yin empeny a Yang amb anta braç dret, ma esquerra a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yin avança cama dreta , Yang retrocedeix cama esquerra
47 W Yin treu amb la ma esquerra ma esquerra Yang 1 Colze Yang
Retrocedeix 3
Yang empeny a Yin amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yin avança cama esquerra , Yang retrocedeix cama dreta
48 Yang treu amb la ma dreta ma dreta Yin 1 Colze Yin
estàtic
Yang empeny a Yin amb anta braç dret, ma esquerra a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang treu amb la ma esquerra la ma esquerra Yin
1 Yin empeny a Yang amb anta braç esquerra, ma dreta a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yin treu amb la ma dreta ma dreta Yang
Yang empeny a Yin amb anta braç dret, ma esquerra a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang treu amb la ma esquerra la ma esquerra Yin
2 Yin empeny a Yang amb anta braç esquerra, ma dreta a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yin treu amb la ma dreta ma dreta Yang
Yang empeny a Yin amb anta braç dret, ma esquerra a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang treu amb la ma esquerra la ma esquerra Yin
3 Yin empeny a Yang amb anta braç esquerra, ma dreta a colze de Yang
49 Yin aixeca cama esquerra 90º , Yang aixeca cama dreta 90º 1
50 W Yin treu amb la ma dreta la ma dreta Yang 1 Colze Yin
avança 1
Yang empeny a Yin amb anta braç dret , ma esquerra a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yin posa cama dreta avant
Yang posa cama esquerra darrere
51 W Yang treu amb la ma esquerra ma esquerra Yin 1 Colze Yin
avança 2
Yin empeny a Yang amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yin avança cama esquerra , Yang retrocedeix cama dreta
52 W Yin treu amb la ma dreta ma dreta Yang 1 Colze Yin
avança 3
Yang empeny a Yin amb anta braç dret, ma esquerra a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
53 E Yang avança cama esquerra al costat extern cama esquerra Yin 1 Colze Yin
Retrocedeix 1
Yang treu amb la ma esquerra ma esquerra Yin
Yin empeny a Yang amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
54 E Yin treu amb la ma dreta ma dreta Yang 1 Colze Yin
Retrocedeix 2
Yang empeny a Yin amb anta braç dret, ma esquerra a colze de Yin
Yin defensa amb dues mans parant a Yang
Yang avança cama dreta , Yin retrocedeix cama esquerra
55 E Yang treu amb la ma esquerra ma esquerra Yin 1 Colze Yin
Retrocedeix 3
Yin empeny a Yang amb anta braç esquerre, ma dreta a colze de Yang
Yang defensa amb dues mans parant a Yin
Yang avança cama esquerra , Yin retrocedeix cama dreta
56 Yang i Yin retrocedeixen cama esquerra canells drets junts alta mans esquerres lateral palmell cap a baix 1 Final
Part 1 i 2
20/07/21 14:53
Aceptar Cerrar página