Video de la Taula
Àudio oficial en xinés
Daoyin Yangsheng Gong ( qigong del cor)
Figura Nom
1 El gall famos comença la representació
2 El simi blanc ofereix la fruita
3 L'elefant daurat mou la trompa
4 L'oriol mou les ales
5 Massatgejar les orelles
6 Colpejar les extremitats
7 L'arbre es seca des de l'arrel
8 Un pas tranquil
11 Tancar , DAN TIAN
20/07/21 13:59
Aceptar Cerrar página