Qigong 12 Dao Yin Shi er fa
Video 1 de la forma per el mestre Zhang Jian
Video 2 de la forma per el mestre Miguel Martín (7e duan)
Video 3 de la forma per ma Montse i en Joan 1a practica
Mapa Mawangdui (Daoyin Tu) 44 exercicis de salud praticats a la dinastia Han (206 AC a 220 DC).

Dissenyat i elaborat per l'Associació de Qigong de Salut a la Xina, la forma consisteix de 12 passos adaptats de més de 50 rutines de Daoyin Qigong per a la salut. La forma va ser desenvolupada des de 1974 per Zhang Guangde, professor de la Universitat d'Esports de Beijing.
En aquest Qigong s'inspira pel nas i s'expira per la boca.

Posició
1 Qian Yuan Qi Yun Principi de la Creació del Cel ( obrir esquerra, obrir dreta ) so al expirar 'Hu'
2 Shuang Yu Xuan Ge Doble peix penjat al pavelló ( obrir esquerra 45º, obrir dreta 45º ) so al expirar 'Hu'
3 Lao Ji Fu Li El vell cavall es suporta al pessebre ( obrir esquerra, obrir dreta ) so al expirar 'Si' allivera calor als pulmons
4 Ji Chang Guan Shi Ji Chang dispara un insecte 2x( obrir esquerra, obrir dreta )
5 Gong Shen Dan Xue Doblegar el cos per rentar-se les sabates 2x(esquerra, dreta ) no indicat per la hipertensió ni per problemes lumbars
6 Xi Wang Yue Niu Rinoceront mira la Lluna 2x( obrir esquerra, obrir dreta )
7 fu Rong Chu Shui Flor de Lotus apareix sobre l'aigua ( obrir esquerra, obrir dreta ) so al expirar 'Si'
8 Jin Ji Bao Xiao En gall d'Or anuncia l'alba ( esquerra, frontal esquerra, obrir dreta, frontal dreta ) so al expirar 'So'
9 Tennis Sha Luo Yan Les oques salvatges aterren a la platja (3 x dreta cama esquerra darrera, 3 x esquerra cama dreta darrera)
10 Yun Duan Bai He Grua Blanca vola alt als núvols 2x (estatica)
11 Feng Huang Lai Yi El Fénix saluda el poble ( obrir esquerra 45º, obrir dreta 45º ) so al expirar 'Hu'
12 Qi Xi Gui Yuan Qi i la respiració de retorn a l'origen 4x (estatica) mans en forma d'embut cap al Rm4, so al expirar 'Glup'
13 Posició per Finalitzar 2x Tan tien homes primera ma dreta baix , dones primera ma esquerra baix segona al contrari
14 Repasar la boca amb cercles amb la llengua , generar saliva i empasar-se-la, 3x direcció esquerra i 3x direcció dreta
20/07/21 14:05
Aceptar Cerrar página