Resum dels 12 meridians energètics principals
Nom Punts Inici Fi Energia Element Horari Aparellat Informació
apuntes-de-acupuntura.com
(P)Pulmó (Fei) 11 (1P)Sota la clavicula (11P)Lateral interior dit palze de la mà Tai-Yin Metall 3-4 (IG)Intestí Gruixat (Da Chang) Link
(IG)Intestí Gruixat (Da Chang) 20 (1IG)Lateral interior dit índex de la mà (20IG)Sota forat del nas Yang-ming Metall 5-6 (P)Pulmó (Fei) Link
(B)Melsa(Bazo)(Pi) 21 (1B)Dit polze del peu (21B)Cos lateral alçada biceps Tai-Yin Terra 9-10 (E)Estòmac (Wei) Link
(E)Estòmac (Wei) 45 (1E)Sota pupil·la (45E)Dit petit del peu lateral Yang-ming Terra 7-8 (B)Melsa(Bazo)(Pi) Link
(C)Cor (Xin) 9 (1C)Aixella (9C)Punta dit cor de la má Shao-Ying Foc 11-12 (ID)Intestí prim(Xiao Chang) Link
(ID)Intestí prim(Xiao Chang) 19 (1ID)Punta dit petit de la mà (19ID)Orella a l'alçada del forat cap al centre Tai-Yang Foc 13-14 (C)Cor (Xin) Link
(R)Ronyo (Shen) 27 (1R)Planta del peu terci anterior amb mig (27R)Sota clavícula Shao-Ying Aigua 17-18 (V)Bufeta urinària(Pang Guan) Link
(V)Bufeta urinària(Pang Guan) 67 (1V)Llagrimall (67V)Extrem dit petit del peu Tai-Yang Aigua 15-16 (R)Ronyo (Shen) Link
(PC)Pericardi(Xing Biao) 9 (1PC)Exterior costat del mugró (9PC)Final dit cor de la mà Jue-Ying 19-20 (TR)Triple escalfador(Sant Jiao) Link
(TR)Triple escalfador(Sant Jiao) 23 (1TR)Ungla dit anular de la mà (23TR)Exterior cella Jue-Ying 21-22 (PC)Pericardi(Xing Biao) Link
(H)Fetge (Gang) 14 (1H)Dit Polze de la mà ungla interior (14H)Primera costella flotant Jue-Ying Fusta 1-3 (VB)Vesícula biliar(Dan) Link
(VB)Vesícula biliar(Dan) 44 (1VB)Esterior òrbita ocular (44VB)Ungla del dit anular del peu Shao-Yang Fusta 23-1 (H)Fetge (Gang) Link
El nostre agraïment a apuntes-de-acupuntura.com
Circulació de la energia pels meridians energètics principals
Els 8 vasos meravellosos a la medicina tradicional Xinesa
Nom Descripció Entrada Sortida Aparellat Informació
apuntes-de-acupuntura.com
Du Mai Vas Governador 3ID 62V Yang Qiao Mai Link
Yang Qiao Mai Movilitat cames , Insomni 62V 3ID Du Mai Link
Ren Mai Vas concepció 7P 6R Yin Qiao Mai Link
Yin Qiao Mai Movilitat cames , son 6R 7P Ren Mai Link
Chong Mai Estratégia 4B 6PC Yin Wei Mai Link
Yin Wei Mai Enllaç Yin 6PC 4B Chong Mai Link
Dae Mai Vas Cinturó 41VB 5TR Yang Wei Mai Link
Yang Wei Mai Enllaç Yang 5TR 41VB Dae Mai Link
El nostre agraïment a apuntes-de-acupuntura.com

20/07/21 13:43
Aceptar Cerrar página