Joan Cruz Boix Joan Cruz Boix
BCJgrup EnginyersIb Taitxi Estat Metereològic al Port de de Sóller Email de BCJgrup
 
Càlculs de psicromètria per BCJgrup (Joan Cruz Boix) V.210216
Darrer Càlcul :
Punt 1

Sabem :
Temp. Seca = ºC ºK ºF
Temp. Humida = ºC ºK ºF
Temp. Rosada = ºC ºK ºF
Hum.Relativa = %
Hum.Absoluta. = g/kg
Entalpia = kCal/kg , Seca = kCal/kg , Humida = kCal/kg
Vol. Especif. = m3/kg , Densitat =kg/m3
Presió vapor = hPa , Presió vapor saturat hPa
Cabal = m3/h , Cabal màsic= Kg/h
Punt 2

Sabem :
Temp. Seca = ºC ºK ºF
Temp. Humida = ºC ºK ºF
Temp. Rosada = ºC ºK ºF
Hum.Relativa = %
Hum.Absoluta. = g/kg
Entalpia = kCal/kg , Seca = kCal/kg , Humida = kCal/kg
Vol. Especif. = m3/kg , Densitat =kg/m3
Presió vapor = hPa , Presió vapor saturat hPa
Cabal = m3/h , Cabal màsic= Kg/h
Punt de barreja d'aires P2-P1

Temp. Seca = ºC ºK ºF
Temp. Humida = ºC ºK ºF
Temp. Rosada = ºC ºK ºF
Hum.Relativa = % , Hum.Absoluta. = g/kg
Entalpia = kCal/kg , Seca = kCal/kg , Humida = kCal/kg
Vol. Especif. = m3/kg , Densitat =kg/m3
Presió vapor = hPa , Presió vapor saturat hPa
Cabal = m3/h , Cabal màsic= Kg/h
Diferencia P2-P1

Temp. Seca = ºC ºK ºF
Temp. Humida = ºC ºK ºF
Temp. Rosada = ºC ºK ºF
Hum.Relativa = % , Hum.Absoluta. = g/kg
Entalpia = kCal/kg , Seca = kCal/kg , Humida = kCal/kg
Vol. Especif. = m3/kg , Densitat =kg/m3
Presió vapor = hPa , Presió vapor saturat hPa
Cabal = m3/h , Cabal màsic= Kg/h
Potencia i Perdua aigua P2-P1
Cabal màquina =
Cabal màsic: Punt 1= Kg/h , Punt 2= Kg/h
Pèrdua d'aigua: Punt 1= lit/h , Punt 2= lit/h , Màquina= lit/h
Potència: Punt 1= kCal/h , kW , Punt 2= kCal/h , kW , Màquina= kCal/h , kW
19/07/21 22:16
Aceptar Cerrar página